Studii si comunicari nr. 4, partea II, 1971

Coperta

Cuprins

01.Toma Ctin. - Anatomia organelor vegetative la Onobrychis transsilvanica Simk. din diferite masive muntoase

02.Toma Ctin., Rugina R., Flenchea G., Toniuc A. - Contributii la diferentierea anatomica a speciilor de Lychnis L. Din Romania

03.Toma Ctin., Tudorache M. - Contributii la cunoasterea structurii histo-anatomice a frunzei de la unele Urticacee indigene si exotice

04.Acatrinei Gh. - Actiunea unor stimulatori asupra sexului la Zea mays

05.Acatrinei Gh., Rugina R. - Endomitoza si amitoza in procesul diferentierii celulare la Dahlia variabilis Cav

06.Filipescu G. - Date anatomice comparative la specia Ficaria verna Huds

07.Gruia L. - Alge edafice noi pentru flora Romaniei III. (Chlorophyceae)

08.Gruia L. - Contributiuni la cunoasterea florei algelor din raul Moldova si afluientii sai

09.Gruia L. - Repartitia altitudinala a algelor in solurile masivului Bucegi

10.Carausu I., Ghenciu V. - Noi date asupra compozitiei fitoplanctonului din Lacul Rosu (Carpatii Orientali)

11.Chifu T., Vitalariu Gh. - Contributii la cunoasterea macromicetelor din bazinul Crasnei

12.Toma M., Pascal P. - Macromicete din bazinul Bistritei Aurii (Jud. Suceava)

13.Sava Gh., Ginsac Gh., Sava L. - Flora lichenologica a padurilor din imprejurimile orasului Adjud (nota II)

14.Sava Gh. - Lichenii din bazinul Uzului, regiunea muntilor Nemirei si Ciucului (nota II)

15.Mihai Gh., Barabas V. - Cercetari asupra florei briologice a dealului Magura - Tg. Ocna

16.Vitalariu Gh., Leucov M. - Salvia reflexa Hornem., o noua planta adventiva in Romania

17.Mititelu D., Pascal P., Barabas N., Haja S. - Completari la flora Moldovei

18.Mihai Gh. - Vegetatia lemnoasa din zona forestiera a bazinului Baseu (Jud. Botosani)

19.Dobrescu Ctin., Ghenciu V. - Contributii la studiul biochoriilor din Lacul Rosu

20.Mititelu D., Barabas N., Haja S. - Flora si vegetatia rezervatiei Stanca - Stefanesti (jud. Botosani)

21.Barca Ctin. - Noi statiuni cu Quercus frainetto Ten. (garnita) in colinele Tutovei

22.Burduja Ctin., Mititelu D., Sarbu I., Barabas N. - Flora si vegetatia dealului Perchiu (jud. Bacau)

23.Turenschi E., Zanoschi V. - Contributii la cunoasterea vegetatiei din lunca Siretului

24.Mititelul D., Barabas N. - Vegetatia vaii Trotusului (sectorul Urechesti - Tg. Trotus)

25.Mititelul D. - Contributii la studiul vegetatiei acvatice si palustre din depresiunea Elanului si luncile limitrofe (jud. Vaslui)

26.Mihai Gh. - Analiza florei cormofitelor din bazinul Baseului (jud. Botosani)

27.Slonovschi V. - Vegetatia ruderala si segetala din sectorul Mircesti - Iasi

28.Lupu I. - Modificari in vegetatia zavoaielor Siretului dintre Lespezi si Mircesti in ultimii 10 ani

29.Voinea V., Mihalache V. - Comportarea unor specii forestiere la inundatiile raurilor din bazinul hidrografic Siret

30.Popescu Gh. - Plantajele metoda complexa de ameliorare si producere in masa a semintelor forestiere selectionate

31.Ghiorghita G., Bara I. - Studiul statistic asupra unor populatii locale de porumb din Pangarati (jud. Neamt)

32.Bara I., Ghiorghita G. - Analiza sistematica a unor caractere de diagnoza la specii ale genului Ranunculus

33.Barjoveanu Ctin. - Contributii la flora vaii Tazlaului Sarat

34.Vitalariu Gh. - Arbori, arbusti si liane cultivate ca decorative in localitatile din bazinul Crasnei

35.Pascal P. - Contributii la raspandirea plantelor medicinale in bazinul paraului Carlibaba

36.Recenzii

37. Schimb de publicatii