Studii si comunic─âri nr. 5, 1972, partea I

Coperta.pdf

Cuprins.pdf

1. Gruia L. - Studiul Algologic al riului Trotus si afluientilor sai. II.pdf

2. Gruia L. - Alge edafice din bazinul riului Trotus.I.pdf

3. Ghenciu V., Carausu I. - Aspecte ale dinamicii cantitative a fitoplanctonului din Lacul Rosu (ianuarie-septembrie 1970).pdf

4. Toma M. - Macromicete din Depresiunea Dornelor (Ascomycetes).pdf

5. Mititiuc M., Dascalescu D. - Contributii la cunoasterea florei micologice din masivul paduros Margineni (Jud. Neamt).pdf

6. Chifu Th. - Cercetari micocenologice in asociatia Querco petraeae - Carpinetum din Depresiunea Neamtului (Jud. Neamt).pdf

7. Sava Gh. Sava L. - Flora si vegetatia lichenologica de pe Dealul Magura - Tg. Ocna.pdf

8. Sava Gh. - Flora si vegetatia lichenologica de pe Dealul Perchiu (Gh. Gheorghiu - Dej).pdf

9. Sava Gh. - Taxoni noi si rari pentru flora lichenologica a Romaniei.pdf

10. Stefureac I. T, Barabas V. - Briofite de pe Valea Slanicului (Moldova).pdf

11. Mihai Gh., Barabas V. - Contributii la cunoasterea briofitelor din imprejurimile orasului Bacau.pdf

12. Morariu I. - Doua specii de Viola, controversate in flora Romaniei.pdf

13. Mititelu D., Barabas N. - Completari la raspandirea unor plante in Modova.pdf

14. Birjoveanu Ctin. - Contributii la studiul florei imprejurimilor orasului Moinesti (Jud. Bacau).pdf

15. Cirtu D. Cirtu M. - Date noi pentru flora cormofita din Oltenia.pdf

16. Slonovshi V. - Materiale pentru flora Vaii Siretului in sectorul Mircesti (Jud. Iasi).pdf

17. Mititelu D., Barabas N. - Vegetatia ruderala si segetala din interiorul si imprejurimile municipiului Bacau .pdf

18. Resmerita I. - Fitocenoze montane si subalpine indicatoare de soluri bogate in azot.pdf

19. Mititelu D., Barabas N. - Vegetatia Vaii Trotusului (II).pdf

20. Cirtu D. - Vegetatia acvatica si palustra dintre Jiu si Dasnatui.pdf

21. Slonovschi V. - Vegetatia lemnoasa din Valea Siretului in sectorul Mircesti (Jud. Iasi).pdf

22. Mititelu D., Barabas N. - Raspandirea unor asociatii ierboase in lunca Prutului .pdf

23. Resmerita I. - Discutii si cercetari de biocenologie.pdf

24. Raclaru P. - Evolutia si succesiunea vegetatie din Muntii Rarau.pdf

25. Acatrinei Gh. - Poliploidizarea celulelor de Allium cepa prin blocarea procesului de citochineza.pdf

26. Acatrinei Gh.- Dirijarea activitatii genelor in procesul de diferentiere sexuala la Ricinus communis L.pdf

27. Acatrinei Gh.- Rolul endomitozei si amitozei in procesul diferentierii celulare la unii reprezentanti ai familiei Liliaceae si Amaryllidaceae.pdf

28. Starostin G. - Dezvoltarea ontogenetica a aparatului conducator la Ephedra distachya L.pdf

29. Marx M. - Cercetari asupra chimismului unor elemente ale vegetatiei de macrofite emerse din lacurile Victoria si Marica (Dolj) .pdf

30. Ghiorghita I. G., Bara I.I - Analiza statistica a comportarii unor caractere la populatii locale de porumb sin Pingarati, Jud. Neamt.pdf

31. Bara I.I., Ghiorghita I. G. - Analiza comportarii unor caractere, la plante sexuale si apomictice cu referiri la metoda de lucru antomorfologica.pdf

32. Stefureac I. Tr. - Viata si opera botanistului Nikolai Adolfovici Bus (1869-1941).pdf