Studii si comunicări nr. 7, 1974

Coperta.pdf

Cuprins.pdf

1. Bobirnac B., Ionescu St. - Cu privire la Euscorpius carpathicus in Oltenia.pdf

2. Matei I., Bobarnac B. - Contributii la studiul biologiei si ecologiei viermelui prunelor pe terenurile nicipoase din Oltenia.pdf

3. Bobirnac B. - Contributii la studiul fam. Chrysomelidae in Oltenia.pdf

4. Neacsu P. - Itonidide galicole (Diptera) dominante si caracteristice in diverse zone de vegetatie din R.S. Romania.pdf

5. Goaga A. - Contributii la studiul Apoidelor (Apoidea, Hymenoptera) polenizatoare din jud. Bacau.pdf

6. Ciurdarescu G. - Biologia populatiilor de polenizatori ai lucernei.pdf

7. Sova C. - Hibernarea adultilor si larvelor de solomizdre (Genul Triturus, ord. Caudata).pdf

8. Sova C. - Adaptabilitatea si hidrotropismul la genul Triturus (Ord. Caudata).pdf

9. Radu D. - Pozitia sistematica a ordinului Columbiformes.pdf

10. Pascovschi S. - Contributiuni la studiul migratiilor pescaritei mari (Hydroprogne caspia Pallas).pdf

11. Rang C. - Observatii asupra rotitului la cocosul de munte (Tetrao urogallus L.) in Carpatii Orientali intre anii 1965-1973.pdf

12. Kalaber L. - Contributii la cunoasterea biologiei si dezvoltarii postembrionare a speciei acvila tipatoare mica (Aquila pomarina Brehm).pdf

13. Popescu A., Suciu M., Chriac E. - Quelques considerations ecologiques concernant les populations des rongeurs de Dobroudja.pdf

14. Vasiliu G. D., Vasile M. - Contributii la cunoasterea raspandirii, biologiei si taxonometriei populatiilor de Sciurus vulgaris fuscoater.pdf

15. Hurghisiu I. - Cercetari comparative asupra aminoacizilor liberi, la unele specii de plante colectate din zonele Gh. Gheorghiu Dej si Bicaz.pdf

16. Hurghisiu I. - Cercetari comparative, substante de crestere, plante, Gh. Gheroghiu Dej, Bicaz.pdf

17. Paraschiveschu D. - Dinamica nevertebratelor in conditiile mediului poluat a zonei industriale Bicaz.pdf

18. Paraschivescu D. - Efectele biologice ale poluarii atmosferei asupra unor specii de animale din zona industriala Gheorghiu Dej - Borzesti.pdf

18.Dascalescu D. – Contributii la studiul fitocenologic al buruienilor din bazinul Tarcaului.pdf

19. Lehrer A. Z. - Contributii la biogeografia Moldovei. VI. Codificarea biogeografica a localitatilor din judetul Galati.pdf

20. Lehrer A. Z. - Contribution a la biogeographie de la Moldavie. VII. Codification biogeographique des localites du district Bacau.pdf

21. Motas C. - Dr. C.N. Ionescu.pdf

22. Recenzie, Chemarea apelor.pdf

23. Raport.pdf