Studii si comunicări nr. 18, 2000-2003

Coperta

Cuprins

Partea I – Biologie vegetala

1. Cojocaru I. - Consideratii asupra notiunii de tal

2. Dunca S., Stefan M. - Cercetari privind termorezistenta sporilor la unele tulpini de bacili izolate din resturi osoase provenite din situri arheologice

3. Bularda-Dragan M. - Sinteza bacteriana a polizaharidului levan

4. Caraus I. - Data on the structure of algal flora in a recently appeared lacustrine ecosystem

5. Dunca S., Ailiesei O., Nimitan E. - Spetrul antimicrobian la unele tulpini de termoactinimicete]

6. Marcoci C. N. - Vegetatia lichenologica saxicola si tericola din Muntii Nemira

7. Nita M., Costica N. - Cercetari de microscopie optica privind histo-anatomia frunzei la unele specii ale genului Yucca L (I.)

8. Costica N., Nita M. - Cercetari de microscopie alectronica privind micromorfologia suprafetelor foliare la unele specii ale genului Yucca L. (II)

9. Paun C., Zanoaga C.V. - Observatii privind influienta unor compusi chimici Secale cereale L

10. Tofan M., Tofan C.F. - Contributii la cunoasterea plantelor medicinale din comuna Racova

11. Goga I.L. Noi completari la Flora Depresiunii Bozovici (Valea Almajului) jud. Caras Severin

12. Goga I. D. - Contributie la flora din depresiunea Bozovici (jud. Caras Severin) - nota II

13. Gurau M., Burghelea C. - Specii si asociatii noi in flora si vegetatia orasului Bacau

14. Gorea L., Barabas N. - Vegetatia taieturilor de padure din muntii Tarcau (jud. Bacau)

15. Costica M. - Stratificarea pe verticala a unei pajisti cu asociatia Lolio-trifolietum din culmea Pietricica, jud. Bacau

16. Donita N., Burescu P., Suciu T. - Raspandirea cerului in ocolul silvic Dobresti si tipurile de ecosisteme de cer

17. Burescu P. - Studiu fitocenologic cuprinzand vegetatia acvatica si palustra din nodrul vestul Romaniei

18. Sanda V., Bita C. D., Barabas N. - Coenoses syntaxonomy of emersed free aquatic macrophytes from Romania and their stational conditions characterisation

Partea a II-a – Biologie animala

19. Nicoara M., Cojocaru I., Vasiloiu A. - date privind biodiversitatea gasteropodelor acvatice din Moldova

20. Neacsu I., Cotuna D., Tiganus A. - Influence of marine waters pollution on the movement of branchial cilia of mussels (Mytilus galloprovincialis Lmk.)

21. Ciornei Ctin., Ciuca L., Ionita I. - Studii asupra faunei de sol din padurile de cvercinee infestate cu defoliatori din OS. Panciu (jud. Vrancea)

22. Arinton M. Coseraru R., Cegus C., Rang C. - Cercetari privind fauna de sol dintr-un acgroecosistem de timp livada

23. Calin M. - Researches of the diversity fauna in cabbage culture

24. Moglan I., Cojocaru I. - Diversitatea coleopterelor coprofage (Coleoptera, Insecta) din zona Masivului Ceahlau

25. Varvara M., Bulimar F. - Long - term faunistical and ecological research of carabid communities

26. Gurau G. - Analiza sinecologica a principalelor populatii de Cerambycide (Coleoptera, Cerambycidae) din Muntii Nemira

27. Dascalu M.M. - Anastrangalia reyi (Heiden, 1889) (Coleoptera, Cerambycidae) specie noua pentru fauna Romaniei

28. Ureche C., Andriescu I. - Contributii la studiul insectelor miniere ale plantelor din Parcul dendrologic Hemeius-Bacau

29. Perju T., Bodis I., Bozul V., Oprean I. - Dinamica populatiei moliei miniere - Cameraria ochridella pe castanul ornamental in conditiile de la Cluj Napoca

30. Gusa D. N. - Biodiversitatea Curculionidelor din Parcul National Piatra Craiului (nota 2)

31. Cojocaru I. - Eficienta himenopterelor parazitoide (Hym. Braconidae) in controlul populatiilor de Phyllonorycter corylifoliella colectat in localitatea Crasna

32. Goaga A. - Contributii la studiul speciilor de Halictide (Apoidea, Halictidae) din fauna Moldovei

33. Tomozei B. - Data concerning Andrenidae bees (Hymenoptera, Apoidea) from Moldavia region (Romania)

34. Tomozei B. - Date faunistice si ecologice ale genurilor Bombus Latr. si Psithyrus Lep. (Apoidea) din masivul Ceahlau

35. Gavriloaie C., Chisamera G., Stan N., Craciun N., Petrovici D. - Speciile straine de pesti introduse in ihtiofauna Romaniei

36. Telcean I. C., Covaciu Marcov D., Cupsa D. - Organizarea sistemului de canale senzitive cefalice la unele specii ale genului Leuciscus Cuvier 1817

37. Battes K.W., Pricope F., Ureche D. - The ichtiofauna monitoring in the lakes from the Siret river middle reach

38. Rang P. C., Ciornei C., Ciuca L. - Evaluarea comunitatilor de animale cu impact asupra defoliatorilor din unele arborete de foioase din podisul central Moldovenesc

39. Beres I., Ardelea G. - Arealul actual al cocosului de mesteacan (Lyrurus tetrix L.) in Maramures

40. Chisamera G., Stan N., Craciun N., Petrovici D. - Importanta zonelor umede din regiunea manafu pentru hranirea, pasajul si nidatia speciei periclitate Ciconia nigra

41. Chisamera G., Stan N., Craciun N., Petrovici D., Gavriloaie C. - Importanta acumularii piscicole bila 2 jud. Giurgiu pentru pasajul berzei negre Ciconia nigra (L.)

42. Chisamera G., Stan N., Petrovici D. - Biodiversitatea ornitofaunistica a ecoregiunii Comana

43. Valenciuc N., Chachula O. - Pipistrellus nathusii, specie noua pentru fauna chiropterelor din Moldova

44. Bejenaru L., Leonov S. - Caracteristici morfo-metrice privind animalele domestice identificate in situl medieval de la Targul Trotus

45. Cotuna D., Neacsu I. - Influience of the physical effort on the leucocytary formula of pupils at puberty age

46. Ifrim M. - Unele aspecte antropologice ale studentelor

47. Zanoaga C.V. - Ciclicitati in evolutia (A)biotica a Terrei

48. Nicoara M., Vasiloiu A. - Limitele ecosferei

49. Zanoaga C.V., Paun C. - Abordari experomentale pentru traditii romanesti

50. Maftei A., Neacsu I., Maniuc C., Naum E. - Influienta alcoolismului asupra unor procese redox celulare

51. Zanoaga C.V. - Parametri redox si derivati ca markeri ai evolutiei vegetale

52. Mara M., Galateanu M. - Inventarierea terenurilor intens degradate din fondul funciar agricol al judetului Bacau